Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Utgiver(e)
 • Norsk tittel - Standard for barneovervåkning i Norge
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Barnelegeforeningen
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype -

Det bør føres detaljerte overvåkningskurver.

Kurven bør inneholde mulighet for registrering av vitale parametere kontinuerlig eller hver time, væskeregnskap og behandlingstiltak i forhold til respirasjon og sirkulasjon.

Det bør skrives daglige lege- og sykepleienotater for alle overvåkningspasienter. Notatene kan f.eks. struktureres etter følgende mal:

 

A / B

Respirasjon

C

Sirkulasjon

D

Nevrologi

Smerte

E

Infeksjon

Metabolisme/ernæring

 

Plan for neste døgn.

Plan for innleggelse og utskrivelse.