Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Abstinenssyndrom hos nyfødte (NAS) forekommer først og fremst hos opioideksponerte nyfødte. Man har også sett abstinenslignende symptomer etter eksponering for benzodiazepiner og enkelte andre legemidler. Dersom kvinnen er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), vil man være klar over at det kan oppstå abstinenser, men det kan også skje hos nyfødte hvor helsepersonellet ikke er klar over at mor har hatt inntak av opioider under svangerskapet.

NAS oppstår hos 60–80 prosent av opioideksponerte nyfødte og inntreffer oftest i løpet av de 72 første timene etter fødselen. Syndromet omfatter flere organsystemer og kan ubehandlet ha et alvorlig og eventuelt dødelig forløp. Symptomer på irritabilitet i sentralnervesystemet omfatter økt spenning i muskulatur, forsterkede reflekser, unormal suging og problemer med matingen. Sår i huden kan forårsakes av hyperaktivitet med motorisk uro. Symptomer fra mage-tarm-kanalen omfatter gulping, oppkast og diaré. Symptomer fra respirasjonssystemet omfatter for rask pustefrekvens og forstyrrelse i syre/base-forholdet i kroppen. Symptomer fra det autonome nervesystemet omfatter nysing, gjesping, tåreflod, svetting og feber. Nyfødte med abstinenssyndrom har ofte et karakteristisk (skingrende) skrik. Symptomatologien varierer betydelig, fra nyfødte som har mange og alvorlige symptomer, til nyfødte som har få og milde symptomer. Barna blir vanligvis værende i flere uker på nyfødtavdelingen, og behandlingen er blant annet nedtrapping med morfinsulfat over flere uker.

Mer informasjon i Nasjonal veileder for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene til barnet når skolealder i (76).