Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Huden ved navlen kan bli rød og irritert. Det er vanlig at det kommer noe sekresjon og vond lukt fra navleområdet. Dersom huden ved navlen blir rød og irritert eller det kommer mye sekresjon fra navlen, må man mistenke en bakteriell infeksjon.

I en systematisk oversikt som inkluderte 21 studier, har man vurdert spørsmålet om det er forskjell på effekten av behandling med antiseptika sammenlignet med tørr navle eller ingen behandling (Zupan, J 2004) (n = 8959) (184). Kvaliteten på oversikten var vurdert som lav, og det er behov for flere studier. Utfallsmålet var forekomst av kolonisering av bakterier. Denne oversikten kan ikke gi noe konkret svar på hva som er det beste alternativet. Men klinisk erfaring er at en såkalt tørr behandling, det vil si uten påføring av antiseptiske midler på navlestumpen, er vurdert som trygt. Spedbarnet kan bades. Det er erfaring med at bleien kan gnisse og irritere området rundt stumpen, og det er vanlig å brette bleien ned slik at den ikke irriterer området, inntil området er helet.