Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1899
 • ISBN - 978-82-8081-305-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 13.01.2014
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 13.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Satya Sharma et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
AC-ledd Acromioclaviculærledd
ACR American College of Radiologists
AS Ankyloserende spondyloartritt
BMD Beinmineraltetthet
BMC Beinvevets masse
CTS Carpal tunnel syndrome
CMC-ledd Carpometacarpalledd
CT Computertomografi
DEXA Double energy x-ray absorptiometry
EMG Elektromyografi
GH-ledd Glenohumeralleddet
IAEA International Atomic Energy Agency
MR Magnetisk resonans
MRA MR-artrografi
RA Revmatoid artritt
RCR Royal College of Radiologists
SXA Single energy x-ray absorptiometry
SLAP Superior labrum anterior to posterior
TOS Thoracic outlet syndrome
RTG Røntgen