Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1899
 • ISBN - 978-82-8081-305-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 13.01.2014
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 13.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Satya Sharma et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Etter klinisk undersøkelse er det sjelden behov for bildediagnostikk ved langvarige hånd- og håndleddsplager (71). Det forventes at en skal kunne starte behandling på klinisk grunnlag ved de hyppigst forekommende tilstandene (CTS, tenosynovitter, ganglioncyster og artrose i første CMC-ledd).

MR er ikke konklusiv ved CTS (73), men er bedre enn CT ved mistanke om oversett bruddskade i håndroten (75). Ultralyd er en utmerket førstelinjemodalitet ved CTS (74–76) og tenosynovitt (78), men er for upresis til å kunne gjøre en bred vurdering av håndleddssmerte (77). For å fastslå om det foreligger klinisk signifikant medianuskompresjon, anbefaler arbeidsgruppen derfor ikke bildediagnostikk, men elektromyografi (EMG/nevrografi). Ultralyddiagnostikk samtidig med klinisk undersøkelse kan imidlertid være en billig og god støtte ved tilstandene nevnt over. Ved behandlingssvikt eller i tilfeller hvor det er mistanke om alvorlig sykdom, vil annen bildediagnostikk gi mer informasjon. I disse tilfellene bør en vurdere å henvise pasienten til spesialist.