Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1899
 • ISBN - 978-82-8081-305-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 13.01.2014
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 13.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Satya Sharma et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Hånd- og håndleddssmerter er ganske vanlig i befolkningen. Kompresjon av nervus medianus i karpaltunnelen som forårsaker karpaltunnelsyndrom (CTS, carpal tunnel syndrome), er hyppigst, med en prevalens på 3–5 %. Andre nerveskader (ulnaris, radialis, plexus brachialis, nerverøtter i nakken) kan også gi symptomer i hånden (71).

De Quervains tenosynovitt (tenosynovitis stenosans) er den vanligste seneskjedebetennelsen. Artrosetilstander, spesielt i første carpometacarpalledd (første CMC-ledd), er vanlige og må også vurderes ved håndrotsplager. Revmatisk sykdom gir ofte utslag i ledd og bløtdeler i hånden (se Revmatoid artritt).

Oversette brudd i håndrotsknokler (særlig os scaphoideum) forekommer, mens stressfrakturer er mer sjelden (71).

Svulster er ikke uvanlige, men dreier seg i all hovedsak om godartede lesjoner som ganglioncyster og lipofibromer. Ondartet sykdom (melanomer og sarkomer) som årsak til plager/smerter er uvanlig (62).