Forside   Kne  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1899
 • ISBN - 978-82-8081-305-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 13.01.2014
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 13.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Satya Sharma et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Knesmerter er vanlig. Omtrent halvparten av befolkningen opplever episoder med sterke smerter i knærne (86), og en stor andel har til enhver tid plager fra knærne (86). Tall fra USA antyder at kneplager står for ca. 25 % av all fysioterapibehandling utenfor sykehus, og at 2 % av befolkningen hvert år tar kontakt med fastlegen på grunn av knesmerter (87). Overført til norske forhold skulle dette utgjøre ca. 100 000 personer hvert år som har så store kneplager at de søker hjelp for det.

I en periode var diagnostiske artroskopier vanlig, men erfaring har etter hvert vist at dette har begrenset verdi. De siste 20–30 årene har MR for en stor del erstattet diagnostisk artroskopi (88). Vi mangler god dokumentasjon på nytten av MR i utredningen av kroniske kneplager, og på hvilke grupper pasienter det eventuelt er nyttig for.

Bildediagnostiske metoder utgjør bare en del av diagnostikken, og alle tester, også bildediagnostiske, kan gi både falske positive og falske negative svar. En bildediagnose gir ikke nødvendigvis noen forklaring på hvorfor pasienten har plager, eller hvordan problemet skal håndteres videre.