Forside   Osteoporose  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1899
 • ISBN - 978-82-8081-305-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 13.01.2014
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 13.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Satya Sharma et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
Hensikten med diagnostisering og behandling av osteoporose er å forebygge fremtidige brudd. Lav BMD er en av de viktigste risikofaktorene. Måling bør bare utføres hos dem som ønsker spesifikke tiltak mot osteoporose.
Vanlig røntgen kan ikke benyttes for å vurdere beinmineraltetthet, men er nødvendig for å påvise kompresjonsbrudd.

Måling av beinmineraltetthet

DXA anbefales for vurdering av risiko for brudd og for vurdering av hvem som vil ha nytte av beinspesifikk farmakologisk behandling (se flytdiagrammet i Vedlegg 2 Generell utrednings- og behandlingsstrategi ved osteoporose). BMD bør måles i hofte og/eller rygg. Som hovedregel bør det gå to år eller mer mellom hver måling av BMD.

Disse bør få tilbud om måling av beinmineraltetthet (108; 109):

 1. Pasienter med risiko for sekundær osteoporose (obs pasienter som har tatt eller skal ha perorale kortikosteroider i mer enn tre måneder).
 2. Hos postmenopausale kvinner som har hatt lavenergibrudd etter menopause eller har to av følgende risikofaktorer:
  • menopause før 45 år
  • lav vekt (KMI lavere enn 22 kg/m2) og/eller betydelig vekttap hos normalvektige
  • arvelig disposisjon (hoftebrudd hos mor dobler risiko)
  • røyking
  • andre tilstander som kan påvirke risikoen for brudd (sykdom eller legemiddel)
  • falltendens (for eksempel ett til to fall per år)