Forside   Osteoporose  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1899
 • ISBN - 978-82-8081-305-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 13.01.2014
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 13.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Satya Sharma et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Osteoporose er definert som en beinmineraltetthet (BMD g/cm2) – målt med

røntgenabsorpsjonsmetri – som er 2,5 standardavvik (SD) under gjennomsnittet, eller lavere, for premenopausale kvinner (T-skåre på – 2,5 eller lavere). Denne definisjonen gjelder bare for kvinner av europeisk (kaukasisk) opprinnelse. Har en kvinne med lav beinmasse (osteoporose) fått et beinbrudd, kaller vi tilstanden etablert osteoporose.

Brudd hos eldre er et stort medisinsk problem i Norge. Vi regner med at det årlig er ca. 9000 hoftebrudd her i landet. Med en gjennomsnittlig liggetid på ti dager betyr det at nesten 250 senger på kirurgiske avdelinger til enhver tid er fylt opp med hoftebruddpasienter. I Malmö har de beregnet at livstidsrisikoen for en 50 år gammel kvinne for å få minst ett hoftebrudd, håndleddsbrudd, ryggbrudd eller overarmsbrudd er 46 %, og 22 % for en 50 år gammel mann. Levetiden og forekomsten av hoftebrudd, underarmsbrudd og ryggbrudd er nokså lik i Oslo og Malmö. Det er derfor sannsynlig at en lignende livstidsrisiko også gjelder for norske kvinner og menn. Av grunner som er ufullstendig kjent, er risikoen for brudd vesentlig høyere i Skandinavia enn i de fleste andre land.