Forside   Osteoporose  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1899
 • ISBN - 978-82-8081-305-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 13.01.2014
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 13.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Satya Sharma et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Klinisk vurdering

Den kliniske vurderingen består av å kartlegge risikofaktorer og vurdere/diagnostisere eventuelle bakenforliggende sykdommer og differensialdiagnoser. Høyde og vekt måles, og ryggens anatomi og funksjon bør vurderes. For pasienter med frakturer bør en i tillegg kartlegge smerteopplevelse og funksjon. En bør forsikre seg om at pasienten faktisk ønsker å foreta en utredning, og at en eventuell osteoporosediagnose vil føre til behandlingstiltak.

Biokjemiske prøver

For å vurdere om det foreligger sekundær osteoporose eller annen beinsykdom, bør det tas s-Ca, s-PO4, s-beinspesifikk alkalisk fosfatase, s-kreatinin, s-fritt tyroksin. Hos menn tas i tillegg s-testosteron.

Utredningsprinsipper

Når røntgenstråler passerer gjennom kroppen, vil intensiteten avta avhengig av hvor mye bløtdeler og beinvev som er i strålegangen. Når en måler strålenes intensitet, kan en beregne beinvevets masse (BMC). Korrigerer en for knokkelens størrelse, får vi beregnet beinmineraltettheten (BMD).

Ved SXA (Single energy x-ray absorptiometry) benyttes det røntgenstråler av kun én definert energi. Metoden benyttes bare i underarmen og hælbeinet.

Ved DXA (Double energy x-ray absorptiometry, også kalt DEXA) benyttes det røntgenstråler av to definerte energier. Svekkelsen i bløtdeler og beinvev kan derfor beregnes separat. Metoden kan brukes til måling i alle skjelettdeler. Vanligvis måles øvre femurende og lumbalcolumna. Målingen tar fra ett til fem minutter ved måling av lumbalcolumna (avhengig av type apparat). Den gir liten strålingsbelastning og er smertefri. Videreutvikling av DXA-teknikken har ifølge flere enkeltstudier gitt lovende tilleggsinformasjon med tanke på å identifisere og vurdere vertebrale frakturer.

Risikofaktorer alene har dårlig prediktiv verdi for identifisering av kvinner med lav beinmasse (106).