Forside   Rygg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1899
 • ISBN - 978-82-8081-305-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 13.01.2014
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 13.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Satya Sharma et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 • Bildediagnostikk anbefales ikke ved akutte eller subakutte korsryggsmerter eller initialt ved nerverotsaffeksjon uten røde flagg.
 • Bildediagnostikk anbefales imidlertid umiddelbart ved røde flagg og ved symptomer som ikke har blitt bedre med behandling etter 4–6 uker. Det er først og fremst MR som anbefales, ettersom det er den modaliteten som har høyest sensitivitet overfor de fleste potensielle bakenforliggende tilstandene. MR bør også være førstevalget hvis en vurderer prolapskirurgi. Konvensjonell røntgen anbefales hovedsakelig ved mistenkt strukturell deformitet, spondylolistese, iliosakralleddsartritt eller fraktur, mens CT anbefales ved mistenkt brudd i virvel og som alternativ til MR ved nerverotsaffeksjon.
 • Henvisningen til bildediagnostisk utredning bør inneholde kliniske opplysninger som dokumenterer at utredningen er indisert, og som viser hvilke problemstillinger utredningen skal gi svar på.