Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten

Versjon 1
IS-nr 1899
ISBN 978-82-8081-305-3
Status Publisert
Revidert dato 13.01.2014
Publiseringsdato 13.01.2014
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Satya Sharma et al
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer