6.3 Elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

ECT er eit alternativ for pasientar som ikkje responderer tilfredsstillande på medikament, ikkje ønskjer medikamentell behandling eller har uhaldbare biverknader av medikament. Den vitskaplege dokumentasjonen er avgrensa, både for vaksne (300) og ungdom (280). Den kliniske erfaringa er at ECT har god effekt, men sjeldan er eit aktuelt tiltak ved mani.