6.4 Tilrådingar

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Vaksne

Tilrådingar Grad
Ved mani eller blanda episode bør ein straks avslutte behandling med antidepressive middel A
Mot mild og moderat mani eller blanda episode utan psykotiske symptom er følgjande legemiddel fyrsteval:

• litium

A
• valproat A
• eit antipsykotisk middel A
Mot mild og moderat mani eller blanda episode utan psykotiske symptom er følgjande legemiddel andreval:

• kombinasjon av litium eller valproat og eit antipsykotisk middel

A
• karbamazepin B
Mot alvorleg mani eller blanda episode, eller ved psykotiske symptom ved slike episodar, er følgjande middel fyrsteval:

• antipsykotiske middel

A
Mot alvorleg mani eller blanda episode, eller ved psykotiske symptom ved slike episodar, er følgjande middel andreval:

• kombinasjon av litium eller valprovat og eit antipsykotisk middel

A
• litium B
• valproat B
• karbamazepin C
Ved mani eller blanda episode som ikkje har respondert på eit fyrstevalsmiddel:

• Ingen effekt: byt til eit anna fyrstevalsmiddel

B
• Delvis effekt: kombiner litium eller valproat med eit antipsykotisk middel eller kombiner litium og valproat og eit antipsykotisk middel A

Barn og ungdom

Tilrådingar Grad
Mot mani eller blanda episode kan ein bruke følgjande legemiddel som fyrsteval:

• aripripazol

B
• risperidon B
• quetiapin C
Mot mani eller blanda episode er følgjande legemiddel andreval:

• litium

C
• olanzapin C
Antikonvulsive middel vert ikkje tilrådde som einaste middel mot mani eller blanda episode D
Ved mani eller blanda episode som ikkje responderer på eit fyrsteval:

• byt til eit anna fyrstevalsmiddel

• kombiner litium eller valproat og eit andregenerasjons antipsykotisk middel C
• kombiner litium og valproat C
For eldre tenåringar kan ein også sjå til funn for vaksne D