Forside  

4 Generelt om behandling av bipolare lidingar

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Dette kapittelet handlar om dei overordna og generelle sidene av behandlinga av bipolare lidingar. I seinare kapittel kjem vi nærmare inn på behandlinga av dei ulike fasane. Når vi i det følgjande omtaler pasienten, vil det omfatte pasienten og foreldra (ev. andre omsorgspersonar) når pasienten er mindreårig.