4.4 Somatiske helseplager

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Personar med bipolare lidingar har ofte somatiske helseplager. Medikamentell behandling kan auke faren for å utvikle metabolsk syndrom og andre biverknader. Derfor er det viktig at ein følgjer godt med på den fysiske helsa til desse personane. Faste kontrollar av vekt og midjemål er tilrådd. Personar som brukar antipsykotiske middel, bør minst ein gong i året få kontrollert blodsukkeret, triglyserid, kolesterolet og HDL-kolesterolet. Ein bør også gi råd om ernæring og røykeslutt når det er aktuelt.