4.9 Systematisk evaluering

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Terapeuten må jamleg undersøkje om pasienten blir betre og opplever symptomlette. Dette bør ein drøfte med pasienten, og i tillegg bør ein bruke spørjeskjema systematisk. På den måten kan ein påvise endringar i symptom og funksjon og justere behandlinga dersom resultata ikkje kjem. Mange meiner at det å bruke stemningsdagbok (for eksempel Mood Chart, Clincal Monitoring Form, Life Chart Method) vil gje tilleggsvinstar, men det er ikkje sikkert om dette gir betre resultat enn regelbunden oppfølging med bruk av symptomgraderingsskalaer eller spørjeskjema. For barn er det utvikla humørdagbok og eigne symptomkort. Systematisk tilbakemelding styrkar alliansen og gir eit godt grunnlag for å revurdere behandlinga.