Forside   Innleiing  

1.8 Innføring

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Helsedirektoratet arbeider med tiltak som gjer retningslinjene lett tilgjengelege, mellom anna ein nettversjon på Helsebiblioteket.no. Nettversjonen viser til aktuelle lenkjer og hjelpemiddel.

Helsetenestene har også eit ansvar for å følgje retningslinjer, for eksempel gjennom opplæring, etter- og vidareutdanning (spesialisthelsetenestelova (61) § 3-10).