Forside   Innleiing  

Referansegruppa

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Referansegruppa var samansett slik:

We shall overcome (WSO)

Mental Helse

Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien

Rådet for psykisk helse

Voksne for barn

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Stavanger

Videreutdanning i psykisk helsearbeid (representeres ved en høgskoleansatt)

Kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunen

Aldring og helse. Nasjonalt kompetansesenter

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Fellesorganisasjonen (sosionom)

KS

Norsk sykepleierforbund

Norsk legeforening

Norsk psykologforening

Barnevernet

Regionssenter for barn og unges psykiske helse

Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet

Barne- og likestillingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Fylkesmannen

Helsetilsynet

Institutt for psykoterapi

Norsk kognitiv forening

Institutt for aktiv psykoterapi

Helse Nord

Helse Midt-Norge

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Representant fra avd. kommunale helsetjenester i Helsedirektoratet

Representant fra avd. sykehustjenester i Helsedirektoratet

Representant fra Helsedirektoratets arbeid med retningslinjer for utredningbehandling og oppfølging av personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse.

Torkil Berge (leder for arbeidsgruppe Retningslinjer for behandling av depresjon)

En person fra ambulant akutteam (Kathrine Hippe, Holmlia DPS eller Pelle Slagsvold, Vinderen Beredskapsteam)