2.6 Nyttige lenker til oppdatert fagleg kunnskap

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Helsebiblioteket (www.helsebiblioteket.no) er ein gratis og offentleg nettstad der ein finn oppdatert kunnskap. Den elektroniske utgåva av desse retningslinene har lenkar til område i Helsebiblioteket. Cochrane-biblioteket (www.cochrane.no) og Medline (www.nlm.nih/gov)  er sentrale nettstader for spesialisert kunnskap for engelskkunnige.