Forside  

UKU Bivirkningsskala - selvutfylling

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Vi ønsker å vite hvordan du opplever å ta legemiddelet som du har fått foreskrevet av legen. For hvert av de symptomer eller plager som er anført nedenfor, vil vi be deg krysse av det svaralternativ som best passer med hvordan du har hat de siste tre dager.

Ikke sett kryss ved et spørsmål hvis du av ulike grunner ikke synes du kan svare.

 1. Psykiske funksjoner
  1. Har du vanskelig heter med å samle tankene, eller å forstå sammenhengen når du leser, snakker med noen, ser på TV eller lytter til radio?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  2. Føler du deg trett, eller blir du lett utslitt, eller må du hvile ofte for å kunne klare å fortsette dine gjøremål?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  3. Føler du deg mer søvnig enn vanlig, eller er det vanskelig å holde seg våken på dagtid?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  4. Har du lagt merke til at du er mer glemsom enn vanlig, eller at du ikke husker selv enkle ting, eller at hukommelsen svikter?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  5. Føler du deg trist, deprimert, oppgitt, eller at alt er meningsløst?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  6. Føler du deg nervøs, rastløs, anspent, eller har du vanskeligheter med å slappe av?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  7. Sover du mer, lengre eller tybgre enn det som er vanlig for deg?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  8. Sover du mindre eller mindre dypt enn det som er vanlig for deg?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  9. Drømmer du oftere eller har livligere drømmer enn det som er vanlig for deg?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  10. Har du en opplevelse av likegyldighet eller total mangel på interesse (apati) for ting som skjer rundt deg?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
 2. Nevrologiske tegn og symptomer
  1. Er du plaget av muskelverk, anspenthet eller kramper noen steder i kroppen?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  2. Er du plaget av stivhet i muskulaturen når du hvilker eller beveger deg?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  3. Har du vanskeligheter med å bevege deg, eller er dine bevegelser langsommere eller tregere enn det som er vanlig for deg?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  4. Er du mer enn det som er vanlig for deg plaget av ufrivillige bevegelser eller muskelsammentrekninger, for eksempel i hodet eller nakke, ansikt, armer, ben eller overkropp?
   Nei, ikke i det hele tatt
   Ja, av og til
   Ja. ganske ofte
   Ja, nesten konstant
  5. Er du mer enn det som er vanlig for deg plaget av skjelving eller risting i hendene, føtter eller andre steder?
   Nei, ikke i det hele tatt
   Ja, av og til
   Ja. ganske ofte
   Ja, nesten konstant
  6. Har du merket en øket trang til å stadig være i bevegelse, vandre omkring eller hatt vanskligheter med å sitte eller stå stille?
   Ikke i det hele tatt
   Jeg liker å være i bevegelse, men jeg har ikke hatt noen vanskeligheter med å sitte eller stå stille
   Jeg har tvunget megselv til å sitte eller stå stille
   Jeg må vandre omkring hele tiden
  7. Har du vært plaget av besvimelsesanfall eller korter perioder hvor alt var borte, eller har du hatt krampeanfall hvor du har mistet bevissthelten?
   Ikke i det hele tatt
   Av og til
   Ved flere anledninger
   Daglig, en eller flere ganger om dagen
  8. Er du plaget av prikkinger, stikkinger eller en brennende fornemmelse i huden noen steder på kroppen?
   Ikke i det hele tatt
   Av og til
   Ja, ofte
   Nesten hele tiden
  9. Er du plaget av hodepine oftere eller mer uttalt enn vanlig?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
 3. Autonome bivirkninger
  1. Har du mer enn det som er vanlig for deg hatt vanskeligheter med å se klart (uklart syn), for eksempel når du leser, skriver med hånden, strikker, broderer eller arbeider med sysaker eller lignende aktiviteter?
   Ikke i det hele tatt
   Noen vanskeligheter
   Kan bare lese store bokstaver, eller arbeide med store gjenstander
   Kan ikke lese eller gjøre håndarbeid i det hele tatt
  2. Har du vært plaget av øket spyttsekresjon (vann i munnen)?
   Ikke i det hele tatt
   Øket spyttsekresjon, men ikke noe problem
   Må spytte oftere
   Sterk spyttsekresjon. Jeg må ofte tørke munnen. Puten blir alltid våt om natten når jeg sover
  3. Har du vært plaget med tørr munn?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  4. Har du vært plaget av kvalme (følt deg sjøsyk) og/eller opppkast?
   Ikke i det hele tatt
   Noe kvalme
   Uttalt kvalme
   Kastet opp ved en eller flere anledninger
  5. Har du vært plaget av løs mage eller diarrhoe?
   Ikke i det hele tatt
   Litt, men ikke problematisk
   Har måttet gå ofte på do
   Uttalt diarrhoe, vanskeligheter med å ha kontroll
  6. Har du vært plaget av forstoppelse?
   Ikke i det hele tatt
   Litt, men ikke problematisk
   Forstoppet
   Forstoppet, har hatt behov for å ta avføringsmidler
  7. Har du hatt vanskeligheter med å late vannet?
   Ikke i det hele tatt
   Vanskelig å komme igang med vannlatingen
   Strålen er svak. Det tar lengre tid enn vanlig å tømme blæren
   Jeg klarer ikke å tømme blæren, må ha hjelp
  8. Må du late vannet hyppigere enn vanlig of drikke vann oftere enn vanlig?
   Ikke i det hele tatt
   Ja, jeg må oftere late vannet, jeg må stå opp om natten
   Ja, jeg må late vannet flere ganger i løpet av dagen og natten, er ofte tørst
   Ja, svært ofte, selv om natten, må svært hyppig ha noe å drikke
  9. Har du en plagsom opplevelse av ustøhet eller besvimelsestendens når du reiser deg opp fra liggende eller sittende stilling?
   Ikke i det hele tatt
   Noen ganger, men jeg kan stå opp uten problemer
   Jeg må reise meg sakte fra liggende eller sittende stilling
   Vanskeligheter med å reise meg opp på grunn av ustøhet eller besvimelsestendens
  10. Er du plaget av hjertebank eller uregelmessige hjerteslag?
   Ikke i det hele tatt
   Av og til, plager meg ikke
   Ofte, plagsomt
   Svært ofte, alvorlig problem
  11. Er du plaget av øket kroppssvette?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn normalt
   Mye mer enn normalt
   Svært mye mer enn normalt
 4. Andre bivirkninger
  1. Har du, eller har du hatt utslett?
   Nei, ikke i det hele tatt
   Lett utslett på avgrensede områder
   Utslett på større deler av kroppen
   Utslett over hele kroppen
  2. Er du plaget av kløe?
   Ikke i det hele tatt
   Lett kløe
   Mye kløe
   Svært mye kløing, må klø hele tiden
  3. Har du merket noen øket følsomhet overfor sollys (rød i huden, alvorlig solbrent)?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer uttalt enn valig, irriterende
   Så uttalt og irriterende at jeg måtte slutte med medisinene
  4. Har du lagt merke til noen misfarving av huden (brun eller annen farve) der hvor huden har vært utsatt for sollys?
   Ikke i det hele tatt
   Lett økning i pigmentering
   Markert økning av pigmentering
   Så uttalt pigmentering at andre mennesker har kommentert det
  5. Har du gått opp i vekt i løpet av de siste fire månedene?
   Ikke i det hele tatt
   Vektøkning 1-2kg (2-4 pounds)
   Vektøkning 3-4kg (6-8 pounds)
   Gått mer enn 4 kg (more than 8 pounds) opp i vekt
  6. Har du gått ned i vekt den siste måneden?
   Ikke i det hele tatt
   Vekttap 1-2kg (2-4 pounds)
   Vekttap 3-4kg (6-8 pounds)
   Gått ned mer enn 4 kg i vekt (more than 8 pounds)
  7. Har du merket at det har kommet melk fra brystvortene?
   Ikke i det hele tatt
   Litt
   Ja, men ikke plagsomt
   Mye, setter flekker på undertøyet
  8. Har du opplevd brystspenning eller at brystene har blitt større?
   Ikke i det hele tatt
   Noe brystspenning og oppsvulming
   Markert brystspenning og brystene er større enn vanlig
   Brystene er åpenbart forstørret
  9. Har du merket øket seksuell interesse eller lyst?
   Ikke i det hele tatt
   Noe mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Mye mer enn vanlig
  10. Har du opplevd redusert seksuell interesse eller lyst?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mindre enn vanlig
   Mindre enn vanlig
   Mye mindre enn vanlig
 5. Kun kvinner
  1. Har du lagt merke til øket utflod/blødning i forbindelse med menstruasjonen?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mer enn vanlig
   Mer enn vanlig
   Jevn og vedvarende utflod/blødning
  2. Har du lagt merke til utflod/blødning mellom menstruasjonsperiodene?
   Ikke i det hele tatt
   Av og til utflod/blødning
   Markert utflod/blødning av og til
   Hyppig utflod/blødning mellom menstruasjonsperiodene
  3. Har du lagt merke til redusert utflod/blødning i forbindelse med menstruasjonen?
   Ikke i det hele tatt
   Litt mindre enn vanlig
   Mindre enn normalt
   Menstruasjonen har vært borte
  4. Har du hatt vanskelig med å få orgasme?
   Ikke i det hele tatt
   Noen vanskeligheter
   Mer vanskeligheter enn normalt
   Har sjelden orgasme
  5. Har du problemer med tørr skjede i forbindelse med samleie?
   Ikke i det hele tatt
   Noe tørrhet
   Mer problemer enn normalt
   Uttalte problemer, må bruke glidemiddel
 6. Kun menn
  1. Har du hatt vanskeligheter med å få reisning (ereksjon)?
   Ikke i det hele tatt
   Litt vanskeligere enn normalt
   Mer vanskelig enn normalt
   Får ikke reisning (ereksjon)
  2. Har du hatt vanskeligheter med å få sædavgang (ejakulasjon)?
   Ikke i det hele tatt
   Sædavgang lett hemmet
   Sædavgang hemmet
   Får ikke sædavgang
  3. Har du vært plaget av for tidlig sædavgang (ejakulasjon)?
   Ikke i det hele tatt
   Litt tidlig sædavgang
   For tidlig sædavgang
   Spontan sædavgang

(Lindström E, Lewander T, Malm U, Malt UF, Lublin H, Ahlfors UG, Nord J Psychiatry. 2001;55; Suppl 44:5-69)