Blodsykdommer - T4, Legemiddelhåndboka

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/blod/t4-legemiddelhandboka?lenkedetaljer=vis)