Diabetes – Forebygging, diagnostikk og behandling

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/eldre/diabetes-forebygging-diagnostikk-og-behandling?lenkedetaljer=vis)