Legemiddelbehandling i sykehjem, veileder for tilsyn

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/eldre/veileder-for-tilsyn-med-legemiddelbehandling-i-sykehjem?lenkedetaljer=vis)