Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal veileder i endokrinologi
 • Engelsk tittel - National guideline endocrinology
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN - ISBN 978-82-690118-0-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Endokrinologisk Forening
 • Redaktør - Anders P. Jørgensen og Kiarash Tazmini
 • Publikasjonstype - Nasjonale veiledere
 

Indikasjon

Bekrefte eller avkrefte feokromocytom hos pasienter med gråsoneverdier for p‐normetanefrin (p-NMN). 

Bakgrunn

Klonidin virker som agonist på α2-reseptorer og hemmer normalt utskillelse av noradrenalin. En forventer at pasientene med feokromocytom ikke faller i p‐NMN under testen, mens pasienter med normal sympatisk aktivering faller til normale nivå. Ulike analysemetoder opererer med forskjellige referanseområder. Vi definerer gråsonen som opptil 2 ganger øvre referansegrense for metoden som er anvendt. NMN nivå over 3 ganger øvre referansegrense er sjelden falsk positiv og bør utredes videre som feokromocytom.  Adrenalin/metanefrin hemmes normalt ikke av klonidin og måles ikke under testen.

Kontraindikasjon

AV‐blokk grad 2‐3 eller syk sinus syndrom. 

Praktisk gjennomføring 

 • Enkelte medikamenter må seponeres før testen, blant annet α -metyldopa, MAO-hemmere, sympatomimetika og kokain. Betablokker må seponeres minst 48 timer før testen. Sulfasalazin, paracetamol, acetaminofen, levodopamin kan gi analytisk interferens ved enkelte metoder. Flere antidepressiva kan gi gir økning i p‐NMN (> x 2).  
 • Pasienten skal ligge på sykehus/hotellet natten over. Legg perifer venekateter til prøvetakning. La pasienten ligge en ½ time før testen startes og under hele testen. Ta basalblodprøver og gi Catapresan 300 μg per os. Blodtrykk og puls kontrolleres hver time. Blodprøver tas etter 2 og 3 timer.
 • Bivirkninger kan være munntørrhet, hypotensjon, bradykardi og diare (se Felleskatalogteksten for Catapressan).
 • NMN analysen krever 2,5 ml EDTA-plasma som straks settes på is og kjølesentrifugeres.

Tolkning 

Hos friske forventes minst 40 % reduksjon av p-NMN, og at p-NMN havner innenfor normalområdet etter 3 timer. Manglende fall av p-NMN > 40 % og persisterende nivåer over øvre referansegrense er en positiv test. Diagnostisk sensitivitet er angitt som 100 % og spesifisitet 96 %.