Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal veileder i endokrinologi
 • Engelsk tittel - National guideline endocrinology
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN - ISBN 978-82-690118-0-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Endokrinologisk Forening
 • Redaktør - Anders P. Jørgensen og Kiarash Tazmini
 • Publikasjonstype - Nasjonale veiledere
 

Indikasjon 

Initial test ved klinisk mistanke om Cushings syndrom hos voksne som ikke bruker antiepileptika eller p-piller, og som ikke er gravide. Anbefales spesielt i stedet for urin-kortisol i døgnurin hos pasienter med nyresvikt.

Kontraindikasjon 

Pågående behandling med glukokortikoider.

Praktisk gjennomføring 

Pasienten får 1 mg dexametason peroralt kl. 23 og måler fastende s-kortisol følgende morgen kl. 08. Samme dosering av deksametason (1 mg) uavhengig av pasientens vekt.

Tolkning 

S-kortisol grenseverdi på 50 nmol/L gir en sensitivitet på ca. 95 % og spesifisitet på ca. 80 %. Testresultatet tolkes sammen med klinikk og resultater av øvrige initiale og bekreftende tester i forhold til å stille diagnosen Cushings syndrom.

Feilkilder 

 • Endogen depresjon
 • Kronisk alkoholisme
 • Pasienten står på legemidler som fører til rask omsetning av deksametason (fenytoin, fenemal, rifampicin).
 • Østrogenterapi. Høyt nivå av kortisolbindende globulin kan gi høy basalverdi og ufullstendig hemning.
 • Kronisk nyresvikt. Alvorlig akutt syk pasient.
 • Pasienten har ikke tatt dexametasontablettene.