Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal veileder i endokrinologi
 • Engelsk tittel - National guideline endocrinology
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN - ISBN 978-82-690118-0-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Endokrinologisk Forening
 • Redaktør - Anders P. Jørgensen og Kiarash Tazmini
 • Publikasjonstype - Nasjonale veiledere
 

Indikasjon 

 • Brukes til å skille hypofysær og ektopisk årsak til ACTH avhengig Cushings syndrom.
 • Kan også brukes til å avkrefte eller bekrefte Cushings syndrom etter kort deksametason test, kortisol i døgnurin og/eller spyttkortisol.

Kontraindikasjon 

Forsiktighet ved diabetes mellitus og ulcus ventrikuli.

Praktisk gjennomføring 

 • Før testen samles kortisol i døgnurin og kl. 20 tas blodprøver til kortisol og ACTH.
 • Medikamentdosering: Deksametason doseres 0,5 mg peroralt hver 6. time. Første dag tar pasienten første dose kl. 12, tredje dag siste dose kl. 06.
 • Kortisol og ACTH måles under testen daglig kl. 08. 
 • Siste døgn måles også kortisol i døgnurin.

Tolkning 

For å skille hypofysær og ektopisk årsak til ACTH avhengig Cushings syndrom

Tolkes normalt sammen med resultatet av CRF‐testen. Et kombinert kriterium på > 30 % fall i s‐kortisol under to dagers deksametason hemningstest og/eller 20 % s‐kortisol økning under CRF‐testen kan benyttes. Dette har en sensitivitet på 97 % og spesifisitet på 94 % for Mb. Cushing.

For å stille diagnosen Cushings syndrom

Oddsen for diagnosen basert på kliniske opplysninger øker med en faktor på 7,3 (CI 3,6‐15,2) om s‐kortisol > 50 nmol/L siste morgenen av testen. Oddsen reduseres med en faktor på 0,18 (CI 0,06‐0,52) ved s‐kortisol < 50 nmol/L siste morgenen av testen. Det finnes ingen godt validert grense for kortisol i døgnurin siste døgn av testen.

Feilkilder 

 • Endogen depresjon
 • Kronisk alkoholisme
 • Pasienten står på legemidler som fører til rask omsetning av deksametason (fenytoin, fenemal, rifampicin).
 • P-piller/østrogener øker kortisolbindende globulin og gir «falsk» forhøyet kortisolverdi.
 • Kronisk nyresvikt. Alvorlig akutt syk pasient
 • Pasienten tar ikke deksametasontablettene.