Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal veileder i endokrinologi
 • Engelsk tittel - National guideline endocrinology
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN - ISBN 978-82-690118-0-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Endokrinologisk Forening
 • Redaktør - Anders P. Jørgensen og Kiarash Tazmini
 • Publikasjonstype - Nasjonale veiledere
 

Forord

Årsmøtet i Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) besluttet mars 2013 å lage en veileder i endokrinologi. Vi søkte Den norske legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og vi fikk økonomisk støtte til dette. Alle medlemmer i NEF ble invitert til å delta på de to første samlingene på Soria Moria i januar og mai 2014. Her ble grunnlaget for et bredt samarbeid lagt. Siden har det vært jobbet godt i mindre arbeidsgrupper. Veilederen er et produkt av en stor frivillig og ulønnet arbeidsinnsats. Stor takk til alle som har bidratt! Redaksjonskomiteen har bestått av Kari Lima (osteoporose og paratyroidea, elektrolytter og ernæring), Bjørn Gunnar Nedrebø (tyroidea), Eystein S. Husebye (binyre og endokrinologi og neoplasi), Mikkel Høiberg, Tore Julsrud Berg (diabetes behandling i sykehus), Kiarash Tazmini og Anders Palmstrøm Jørgensen (hypofyse og gonader). 

Nasjonal veileder i endokrinologi er et produkt som tilhører NEF, og som foreningen har kopirettigheter til. Målgruppen for veilederen er norske endokrinologer, leger under utdanning i endokrinologi og andre leger som behandler pasienter med endokrine sykdommer. Rådene som gis er veiledende og ikke bindende. Veilederen fratar ikke den enkelte lege et selvstendig ansvar i forhold til legeloven eller vedtatte forskrifter. Det tas forbehold om trykkfeil eller unøyaktigheter. Behandling av diabetes mellitus utenfor sykehus er dekket av Helsedirektoratets retningslinjer og er ikke omtalt i denne veilederen.

Dokumentene i veilederen baserer seg i stor utstrekning på internasjonale behandlingsanbefalinger. Vi har ikke selv benyttet GRADE-metodikk eller gjort annen systematisk evaluering av våre anbefalinger. Dokumentene er samlet i hovedkapitler med endokrinologiske testprosedyrer i et eget kapitel. Vi har lagt inn lenker for raskere navigasjon i dokumentet. Referansene til hvert enkelt kapittel er samlet til slutt i veilederen.

Endokrinologi_forsidebilde

Første utgave av veilederen kommer i PDF-format og legges ut på foreningens hjemmeside. Dette gir mulighet for kontinuerlig oppdatering. Den kommer foreløpig ikke til å bli trykket. Vi håper Den norske legeforeningen etablerer en felles plattform for slike veiledere i nær fremtid. Vi drømmer om å lage en mobilapplikasjon. Vi er takknemlige for å få tilbakemelding om feil i veilederen eller forslag til forbedring. Vi ber om at disse sendes til redaktørene.


Vi håper at veilederen vil gjøre din kliniske hverdag lettere!


Oslo, november 2015

Anders P. Jørgensen, e-post: andjoe@ous-hf.no 
Kiarash Tazmini, e-post: kiakol3@gmail.com 

Redaktører


Arbeidet er støttet av Den norske legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.
Stor takk til Kari C. Toverud for forsideillustrasjonen.