Forside   Gonader  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal veileder i endokrinologi
 • Engelsk tittel - National guideline endocrinology
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN - ISBN 978-82-690118-0-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Endokrinologisk Forening
 • Redaktør - Anders P. Jørgensen og Kiarash Tazmini
 • Publikasjonstype - Nasjonale veiledere
 

Bakgrunn

Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme).

Ønsket om evig ungdom har skapt et marked for legemidler som kan påvirke aldringsprosessen og testosteron er ett av de hormoner som har stått i fokus. Selv om testosteron-nivået synker langsomt med økende alder er reduksjonen individuell, og de fleste menn vil ha nivåer i normalområdet gjennom hele livet. Livsstilsfaktorer, primært økende vekt/KMI, synes å ha en større betydning for det individuelle testosteron-nivået enn alder. Subnormale testosteron nivåer hos eldre menn omtales i blant som «late onset hypogonadisme». Det er dog vanskelig å skille symptomer som assosieres til denne tilstand med naturlig aldring.

Klinikk

Symptomer som er relatert til og forekommer ved testosteronmangel

 • Manglende pubertetsutvikling
 • Redusert eller manglende libido
 • Mindre spontane ereksjoner
 • Gynekomasti
 • Redusert sekundær behåring og mindre behov for barbering
 • Små, bløte testikler (volum < 5ml)
 • Nedsatt fertilitet
 • Osteopeni/osteoporose
 • Minsket muskelmasse og muskelstyrke
 • Flushing og økt svette

Høy alder, overvekt/adipositas, diabetes og symptomgivende prostata hyperplasi korrelerer bedre til redusert seksualfunksjon enn testosteron nivået i seg selv. 

Diagnostikk

Kun menn med klinisk mistanke på hypogonadisme skal utredes. Testosteron skal måles fastende på morgenen mellom kl. 07-10.00 etter en normal nattsøvn.Dersom lavt testosteron nivå bestilles ny testosteron prøve og i tillegg LH, FSH og SHBG.
Det er oftest enkelt å diagnostisere menn med en klar primær (lav testosteron og høy LH/FSH) eller sekundær hypogonadisme (lav testosteron og lav LH/FSH).
OBS! Man bør ikke sammenlikne resultater fra ulike laboratorier. Lær å kjenne ditt eget laboratoriums analyser.

Behandling og oppfølging 

Menn med primær og sekundær hypogonadisme bør med få unntak få tilbud om behandling.  Før behandling bør man undersøke prostata og PSA. Menn med lavenergibrudd henvises til bentetthetsmåling.

Kontraindikasjoner: Metastaserende prostata cancer og mamma cancer.
Relative kontraindikasjoner: Ikke avklart knute i prostata, PSA > 4 ug/L, hematokrit > 50 %, symptomgivende benign prostata hyperplasi, ubehandlet søvnapnoe og ukontrollert hjertesvikt.

I Norge finnes 2 akseptable administrasjonsmåter: Testosteron gel (Testogel, Testim, Tostran) 50 mg/5 g daglig på morgenen, eller intramuskulære injeksjoner med Nebido 1000 mg hver 10.-12. uke. Målet er testosteron i referanseområdet ved bruk av gel eller testosteron i nedre referanseområdet før neste injeksjon (fra og med 3. injeksjonen). 

Kontroll etter 6 mnd. og deretter årlig. Hematokrit, PSA. Dersom hematokrit stiger til > 54 % (tilsvarende ca. Hb 18,5 g/dL) reduseres dosen, primært gjennom økning av intervallet mellom injeksjonene. Den lengste intervall som gir symptomlindring etterstreves og om det ikke er tilstrekkelig eller mannen ikke tolererer redusert dose, kan venesectio være indisert (tappegrense ca. 52 %). Behandling med lavdose ASA bør ordineres til EVF (erytrocytt volumfraksjon) normaliseres.

NB! Det er ikke vist at testosteron behandling av middelaldrende og eldre, gjerne overvektige menn, med subnormale testosteron nivåer er gunstig eller ufarlig. Vektnedgang vil normalisere testosteron nivået hos de fleste menn i denne kategorien. Behandling av menn med lavt testosteron (der det ikke er mistanke om hypofysær eller testikkulær årsak) og som samtidig har en eller flere komponenter av metabolsk syndrom bør derfor primært være livsstilsendring, økt fysisk aktivitet og vektreduksjon, tilsvarende forebygging og behandling av type 2 diabetes.