Forside   Psykosomatikk  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e)
 • Norsk tittel - Veileder i fysikalsk medisin og rehabilitering, 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 03.11.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype -
 

Bakgrunn

Kognitiv atferdsterapi er en korttids, aktiv, strukturert og målrettet form for psykologisk behandling. Behandlingen ble utviklet på 70-tallet og primært brukt ved depresjon. Etter hvert har behandlingsformen vist seg nyttig for en rekke andre tilstander også, blant annet sammensatte smerte- og utmattelsestilstander. Det skyldes at alle symptomer tolkes i hjernen, og denne tolkningen påvirker opplevelsen av symptomet, følelsene og atferden.

Elementer i kognitiv adferdsterapi

De ulike elementene i kognitiv atferdsterapi

 • Sosialisering til kognitiv terapi ved sammensatte plager
 • Den kognitive ABC og den kognitive diamant
 • Kognitiv restrukturering/kognitive teknikker
 • Samtalestruktur og samtaleteknikk

Kunnskapsgrunnlag

Det er evidens for effekt av kognitiv atferdsterapi ved sammensatte smerte- og utmattelsestilstander, men det er omdiskutert. Det er lite som tyder på at det har effekt på symptomintensitet. Men økt funksjonsnivå, mindre depressivt tankeinnhold og redusert forbruk av helsetjenester er konklusjonen i systematiske oversikter.

Anbefalt litteratur

 • Beck, J.S. Cognitive behavior therapy: Basics and beyond. 2. Utg. New York, Guilford Publications
 • Staff, P.H. og Nordahl, H.M. Når plager blir sykdom, 2.utg, 2012, Cappelen Damm forlag
 • Fors, E.A. og Stiles, T. Smertepsykologi, 2017, Universitetsforlaget

Referanser

 1. Bernardy K, Fuber N, Kollner V, et al. Efficacy of cognitive-behavioral therapies in fibromyalgia syndrome: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Journal of Rheumatology 2010; 37(10)
 2. Williams AC, Eccleston C, Morley S. Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14;11(11) Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2020 Aug 12;8
 3. Steiro A, Strøm V, Dahm KT, et al. Psychological Treatments for Non-Specific Chronic Pain [Internet]. Oslo, Norway: Knowledge Centre for the Health Services at The Norwegian Institute of Public Health (NIPH); 2012 Dec. Report from Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) No. 18-2012.