Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Metodebok i geriatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk geriatrisk forening
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Metodebøker
 

 

Metodeboken er utarbeidet av Norsk geriatrisk forening og godkjent av Kvalitetsutvalget.

Forfattere fra sykehus rundt om i Norge har bidratt og boka er mye brukt. Revisjoner av kapitlene vil foregå fortløpende og publiseres her.

 

_DSC1175

 Indermedisin
 LEAF__000312  LEAF__000294