Forside   Andre temaer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Forskrivende lege bør kartlegge hvordan pasienter med omsorg for eller annen kontakt med barn oppbevarer LAR-medikamentet og informere om sikker oppbevaring. B
Metadonflasker bør utstyres med barnesikring. B
Metadon og buprenorfin bør oppbevares nedlåst. Et låsbart skrin bør utleveres til alle familiene, senest i forbindelse med fødselen. C
Vedlegg
 

Bakgrunn

LAR-medikamentene er sterkt vanedannede medikamenter som kan være livsfarlige for personer som ikke er tilvendt opioider. Dette gjelder i særlig grad metadon. Selv en liten mengde av en daglig dose kan være dødelig for et lite barn. Fra andre land er det beskrevet tilfeller hvor barn har dødd etter å ha fått i seg foreldrenes metadon (295). En gjennomgang av innleggelser og dødelighet hos barn knyttet til foreldrenes metadon og buprenorfin fra USA i årene 2000–2008 er spesielt nyttig (296). 20 dødsfall av metadon hos barn under 6 år er beskrevet, ingen barn er kjent døde av buprenorfin. Artikkelen gir også råd om hvordan slik eksposisjon kan unngås og hvordan barn som har fått i seg metadon eller buprenorfin bør behandles på sykehuset.

Vurdering

Det er viktig at forskrivende lege forsikrer seg om at pasienter med omsorg for eller kontakt med barn er spesielt oppmerksomme på sikker oppbevaring av LAR-medikamentet.

Metadonflasker bør utstyres med barnesikring, men for nysgjerrige og kreative små barn er dette ikke tilstrekkelig, og man må vurdere nedlåst oppbevaring i skrin eller eget skap.