Forside   Andre temaer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

LAR har blant annet til hensikt å gjøre det mulig for pasientene å leve et mest mulig normalt liv og er for de fleste en livslang behandling. En stor del av kvinnene som får barn mens de er i LAR, har kommet langt i sin rehabilitering og styrer i stor grad livet sitt selv, med henting av LAR-medikament hver uke og sjeldne ansvarsgruppemøter. I forbindelse med svangerskapet har de fått tettere oppfølging, men etter hvert vil behovet for tett oppfølging av familien oftest avta.