Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Man bør sikre at oppfølgingen ikke belaster foreldrene og barna unødig, ved at oppfølgingen av familier hvor mange har hjelpebehov, legges opp på en hensiktsmessig måte. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

En god del av familiene har flere barn. I forskningsprosjektet ved Seraf har vi kontakt med mange familier som har fått to barn mens mor har vært i LAR og også noen som har fått tre barn. Mange familier har i tillegg andre barn som de bor sammen med

Vurdering

Vi har hatt kontakt familier med flere barn som har ytret at de gruer seg til at denne retningslinjen trer i kraft fordi det vil innebære mye oppfølging og mange møter for dem. Hvis både mor, far og eksmpelvis to barn skal ha egne ansvarsgrupper, er det opp til fagpersonene rundt familien og diskutere seg frem til en hensiktsmessig oppfølging i samarbeid med foreldrene, slik at ikke denne belaster familien for mye.

Familiene må gis mulighet til å følge opp skole, arbeid og andre dagtidsaktiviteter som de har.

Det må også gjøres tilpasninger når det gjelder oppfølgingen av familier i LAR som allerede har fått barn når denne retningslinjen trer i kraft. Også her er det viktig at familien tas med i planleggingen av hvordan dette skal skje og forklares nøye hvorfor en slik oppfølging er hensiktsmessig.