Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Oppfølging av barn eksponert for LAR-medikament i svangerskapet bør begrenses til den skisserte planen hvis barnets utvikling og foreldrefunksjonen er tilfredsstillende. D
Foreldrenes rehabilitering bør planlegges slik at familien i størst mulig grad får ro til å ta seg av den nyfødte og andre barn familien har. D
Foreldre som mestrer omsorgen for barnet på en tilfredsstillende måte, bør få den hjelpen de ber om. Oppfølgingen bør ikke innebære unødig involvering i familiens liv. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

I kapittelet Sped- og småbarnsald er er det skissert hvilken type oppfølging som anbefales for barn som har vært eksponert for LAR-medikament i svangerskapet. Bakgrunnen for anbefalingene er både risiko knyttet til foreldrenes bakgrunn og risiko knyttet til barnet. Det anbefales tettere oppfølging enn ordinært forløp fra helsestasjonen og en samtidig strukturert oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.

Vurdering

Småbarnsperioden er en travel periode for alle, noe det må tas hensyn til når tiltak planlegges for familien. Det bør gjøres individuelle vurderinger av hvordan familien håndterer barnet, jf. Om LAR medikament og omsorg for barn, hvor utfordringene veies opp mot foreldrenes ressurser.

Når foreldrene mestrer den nye situasjonen med barnet på en tilfredsstillende måte, må hjelpeapparatet i størst mulig grad basere oppfølgingen på de behovene som foreldrene melder fra om. Det bør, hvis oppfølgingen reduseres eller avvikles, avtales tydelig hvordan foreldrene kan få rask hjelp på et senere tidspunkt. Det kan vurderes om kvinnen/familien bør ha en ”støtteperson” som de lett kan kontakte ved behov.