Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Det bør gjøres en vurdering av nåværende boligsituasjon. C
Familiene bør få hjelp til å bytte til mer egnet bolig der vurderingen tilsier det. C
Det bør informeres om mulighet for støtte gjennom husbanken, bostøtte og kommunalt startlån og tilbys konkret hjelp til å søke slike ordninger. C
Vedlegg
 

Bakgrunn

En bolig med tilstrekkelig størrelse beliggende i et område hvor barnas behov for trygghet blir ivaretatt er viktig for å sikre dem gode oppvekstvilkår. En del av familiene bor i kommunale boliger av tilstrekkelig størrelse, men i områder med en opphoping av sosiale problemer.

Vurdering

Det er viktig at disse familienes boligsituasjon blir vurdert. Det finnes gode muligheter for å bytte til en mer hensiktsmessig bolig ved hjelp av støtteordninger i husbanken eller etablering av kommunalt startlån. I tillegg bør kommunen/bydelene være særlig oppmerksom på de ekstra belastningene det er å vokse opp i områder som har en stor andel kommunale boliger og legge til rette for at barnefamiliene kan bo i områder som egner seg for barn.