Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Familiene bør få hjelp til å arbeide med sosial inkludering knyttet til konkrete situasjoner i hverdagslivet. D
Familier som har behov for det, bør kunne henvises til terapeut med nettverkskompetanse. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Gjennom klinisk erfaring vet vi at mange i LAR har et mangelfullt sosialt nettverk. Flere undersøkelser viser betydningen av et godt nettverk, og egne metoder er utviklet for å kartlegge, vitalisere og fornye det sosiale nettverket. Den siste Nova-rapporten om barns levekår fant at andelen barn som følte seg utenfor eller ble mobbet, var høyere i lavinntektsgruppen enn i normalinntektsgruppen (294).     

Vurdering

En bakgrunn med illegalt rusmiddelmisbruk har ofte gjort det vanskelig å vedlikeholde vennskap, og mange relasjoner har blitt brutt. Mange vil kun ha sin lille familie i tillegg til profesjonelle som de kan søke støtte hos. Å erkjenne at man har et manglende sosialt nettverk kan være vanskelig i vårt samfunn hvor vellykkethet ofte måles gjennom fritidsaktiviteter og samvær med gode venner. Ulike metoder er etablert med sikte på å utvide nettverket og øke deltakelsen i samfunnet. I småbarnsfasen har familien naturlige fortrinn fordi barna går i barnehage og skole og det er lettere å bli kjent med andre. Rådgivning om det å ta kontakt, invitere til samvær, be andre barn med hjem osv. kan bidra til økt sosial inkludering og utvide nettverket naturlig.