Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Familiens behov og mulighet for deltakelse i arbeidsliv/utdanning bør vurderes. C
NAV bør ha en sentral rolle i arbeidet for å tilrettelegge for utdanning/arbeid/dagtidsaktivitet for denne pasientgruppen. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Foreldre i LAR har varierende grad av tidligere arbeidserfaring, og arbeidsledigheten er høyere i denne gruppen enn i befolkningen forøvrig. Tall fra den norske prospektive undersøkelsen viste imidlertid at ca. halvparten av fedrene var i inntektsgivende arbeid. I svangerskapet var seks av de 38 undersøkte kvinnene i inntektsgivende arbeid. Å kunne delta i arbeidslivet er den viktigste faktoren for en forutsigbar økonomi og deltakelse og integrering i samfunnet (294).

Vurdering

Manglende utdanning og arbeidserfaring gjør at terskelen inn til arbeidslivet kan bli høy. For noen vil det være aktuelt å starte et utdanningsforløp, mens andre vil trenge tilrettelagte arbeidstilbud gjennom NAV-systemet. En relativt stor andel har uførestønad (130).

Det er uansett viktig for de fleste å ha et tilbud om aktivitet på dagtid. Mange trenger hjelp av NAV til å få til en meningsfull hverdag. En del av foreldrene vil på lengre sikt og med riktig hjelp kunne tre inn i arbeidslivet igjen. Det bør legges til rette for at foreldre med uføretrygd kan få økonomisk støtte til utdanning, slik at de på sikt kan komme ut i arbeidslivet.