Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Kvinner/foreldre som har behov for det, gis oppfølging for psykiske reaksjoner knyttet til den nyfødtes abstinenser eller andre forhold. D
Kvinnen/foreldrene bør få oppfølging av TSB eller henvises videre ved behov. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Selv om foreldrene har blitt forberedt på at den nyfødte kan få abstinenser, kan møtet med virkeligheten ofte være vanskelig å takle. Av og til opplever barneavdelingene at foreldre prøver å bagatellisere tydelige tegn på abstinenser hos den nyfødte (se også NAS (Neonatalt Abstinenssyndrom)).

Vurdering

En del kvinner/foreldre vil ha et stort behov for oppfølging i forbindelse med at den nyfødte behandles for abstinenser. Kvinnen vil ofte føle skyldfølelse, fordi hun opplever at det er hennes skyld at den nyfødte har abstinenser. Det er viktig at de ansatte på barneavdelingen gir kvinnen, og eventuelt mannen, saklig informasjon om at det er vanskelig å forutsi hvilke barn som får abstinenser, og videre informere om hvordan barnet vil bli behandlet (se NAS (Neonatalt Abstinenssyndrom) for utdyping).

Hvor stor del av oppfølgingen som kan takles av barneavdelingen, avgjøres lokalt ut fra kompetanse og kapasitet. En del foreldre vil trenge oppfølging fra TSB lokalt og/eller henvisning til psykiatrisk/psykologisk oppfølgingsapparat for faglig assistanse til å bearbeide reaksjoner.