Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Foreldrene bør presenteres for eventuell rusmistanke. D
Urinprøver tatt til kontrollformål skal håndteres etter I-14/2002.
Ansvarlig fagperson i TSB bør kobles inn ved behov. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Barneavdelingene har oftest mangelfull kompetanse når det gjelder foreldre som har vært rusmiddelmisbrukere og ikke sjelden har foreldrene vært møtt med rusmistanke fra barneavdelingenes ansatte.

Som det fremgår i kapittelet Fødselsforberedelser, bør det på møtet i svangerskapet planlegges hvilken instans som har ansvaret for oppfølging av foreldrene mens barnet er innlagt på barneavdelingen, spesielt ved langvarig opphold.

Vurdering

Hvis barneavdelingens ansatte får mistanke om at foreldrene inntar rusmidler, er det viktig at dette takles på en faglig måte. I første omgang er det fornuftig å presentere dette for foreldrene. Det bør også vurderes om en slik mistanke kan skyldes medikamentpåvirkning i forbindelse med opptrapping av medikament. Det vil ofte være hensiktsmessig å be dem avlevere urinprøve eller overlate dette til pasientens kontakt i TSB. Urinprøver som kan føre til alvorlige sanksjoner skal håndteres etter rundskriv I-14/2002 (201), se også kapittelet Urinprøver.

Hvis disse situasjonene er vanskelige å håndtere, bør barneavdelingen koble inn ansvarlig fagperson i TSB. Ved behov må det vurderes bistand fra barneverntjenesten.