Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Kvinnen bør rådes til å ta tidlig kontakt med fødeavdelingen, slik at sykehuset kan gi råd om oppmøtetidspunkt. D
Jordmor bør kartlegge hvordan LAR-medisineringen har blitt inntatt de siste dagene og når siste dosering ble tatt. D
Venøs tilgang bør sikres tidlig under forløpet. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Mange av kvinnene gruer seg, av ulike årsaker, til fødselen. Fra den norske undersøkelsen hvor 38 kvinner ble fulgt, var forekomsten av keisersnitt høy (51). Noen av keisersnittene ble foretatt for å etterkomme kvinnenes eget ønske. Tidligere overgrep, vanskelige fødselserfaringer, generell angst eller bekymring kan være noen av grunnene til at mange kvinner bekymrer seg for fødselen. Ofte er de også engstelige for at de ikke skal få tilstrekkelig smertelindring og at LAR-medisineringen ikke vil bli riktig administrert. Informasjonsbehovet er stort når det gjelder hvilke mulige smertelindringsalternativer som finnes.

Fra noen studier er det rapportert at kvinner som bruker LAR-medikamenter føder for tidlig (213), men dette synes ikke å være tilfelle i så stor grad i Norge (50; 51). En amerikansk undersøkelse har sett på faktorer som har betydning for for tidlig fødsel hos denne pasientgruppen (244).

Vurdering

Hvis kvinnen har vært på fødeavdelingen i løpet av svangerskapet og fått informasjon, vil hun ofte være bedre forberedt. Jordmor som møter kvinnen når hun kommer til fødeavdelingen bør sette av rikelig tid til informasjon og samtale med den fødende og partneren hennes. Å få kvinnen til å føle seg ivaretatt og velkommen i avdelingen, er viktig og vil minske angstnivået.

Kvinnen bør komme tidlig til sykehuset, blant annet for å forberede smertelindring under fødselen. Mange kvinner i LAR har dårlig overflatisk årenett, slik at venøs tilgang kan bli vanskelig. Det bør derfor etableres som en rutine å sikre venøs tilgang og ikke vente til en ev. akutt situasjon skulle oppstå.