Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

En studie fra Johns Hopkins sykehuset i Baltimore fokuserer på smertelindring etter fødsel hos pasienter som bruker metadon eller buprenorfin (248). En oppsummeringsartikkel fra sentrale klinikere fokuserer også på dette temaet (34). Etter fødselen er det oftest tilstrekkelig med smertelindring med ikke-opioide analgetika, NSAIDs og paracetamol. Hvis det er foretatt keisersnitt, kan også NSAIDs brukes, eventuelt i kombinasjon med annen smertelindring.