Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad

Medikamentell behandling av NAS bør startes ved

 1. tre påfølgende skåringer lik eller høyere enn åtte (eller gjennomsnittet av tre påfølgende lik eller høyere enn åtte)
 2. to påfølgende skåringer lik eller høyere enn 12 (eller gjennomsnittet av to påfølgende lik eller høyere enn 12)
 3. en skåring lik eller høyere enn 17
B

Følgende preparater bør benyttes:

 1. morfin-mikstur ved eksponering for opioider 
 2. klorpromazin som tillegg ved utilstrekkelig effekt (i 24 t) av morfin-mikstur (ev. ved tilleggsbruk av medikamenter/rusmidler som er ikke-opioider: benzodiazepiner, amfetamin, nikotin)
B

Doseringen bør følge dette skjemaet:

Skår Morfinmikstur 0,5 mg/ml
8–10 0,32 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 4–8 doser
11–13 0,48 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 4–8 doser
14–16 0,64 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 4–8 doser
17 eller mer 0,80 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 4–8 doser
C

Nedtrapping av NAS-medisinering bør

 1. starte når NAS-skåringene er stabilt under åtte i to dager
 2. nedtrappes med maksimalt 10 % av startdoseringen daglig
C
Vedlegg
 

Bakgrunn

To oppdaterte Cochrane-rapporter fra 2010 redegjør for forskjellige medikamentelle behandlinger av NAS (267; 268). Andre artikler sammenlikner også forskjellige medikamenter (214; 269).                    

Behandlingen av abstinenser hos den nyfødte omfatter både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak (29; 214; 270). De fleste nyfødte som har vært eksponert for opioider i fosterlivet vil ha behov for ikke-medikamentelle tiltak, mens over halvparten av de nyfødte i tillegg vil ha behov for medikamentelle tiltak.

Ikke-medikamentell behandling er tiltak som begrenser mengden av stimuli som den nyfødte utsettes for. Å sørge for dempet belysning, begrense lydinntrykk og unngå sterke lukter, som sigarettrøyk og parfyme, er viktige tiltak. Likeledes tåler en del av barna lite kroppskontakt, og svøping av barnet er ofte påkrevet. I tillegg tilrås hyppige, små og kaloririke måltider, da barnet har økt væske- og kaloribehov (249; 271; 272).

Vurdering

Hvis den nyfødte er skåret og vurdert for medikamentell behandling, bør barnet i tillegg til ikke-medikamentelle tiltak behandles i tråd med anbefalingene under.

Klinisk erfaring tilsier at nedtrapping av morfinbehandling av barnet hver dag kan bli for hyppig, flere sykehus har lagt seg på reduksjon av morfindosen hver tredje dag.