Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det har ved flere norske sykehus feilaktig blitt gitt naloksone til nyfødte barn som har vært eksponert for metadon eller buprenorfin i svangerskapet og som har hatt pusteproblemer etter fødselen.

Nyfødte barn eksponert for LAR-medikament, skal ikke gis naloksone ved pusteproblemer

Den nyfødte er under svangerskapet tilvendt opiater og har opparbeidet toleranse. Hvis den nyfødte gis naloksone, kan det utløse svært voldsomme og smertefulle abstinenser. Den nyfødtes respirasjon må sikres på annen måte.