Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Pr 1.1.2011 regner vi med at det i Norge er født ca. 300 barn av kvinner som har brukt metadon eller buprenorfin i svangerskapet. Fig.1 viser utviklingen og antallet barn født av kvinner i LAR årlig, totalt og fordelt på metadon- og buprenorfineksponerte nyfødte. Tallene er minimumstall, da ingen eksakt oversikt er tilgjengelig. Imidlertid er det neppe store mørketall, da figuren under er et estimat basert på informasjon fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) og Medisinsk fødselsregister. Vi ser at det fra 2007 har skjedd en endring ved økende bruk av buprenorfin i graviditet. Videre ser vi en økning i antall med ca. 55 barn født i 2008 som foreløpig topp, mens tallene for 2009 og 2010 er lavere.

Ut fra det vi vet i dag vil vi i årene som kommer, kunne forvente at det blir født mellom 30 og 60 barn årlig i Norge som har vært eksponert for metadon eller buprenorfin i fosterlivet.

Fig.1. Antall barn født av kvinner i LAR i Norge fra 1996–2010* basert på tall fra Seraf og
Medisinsk fødselsregister

Gravide i lar graf

*Antallet i 2010 er basert på forløpige tall fra Medisinsk fødselsregister

Kvinnene og barna bor over hele landet, med en geografisk fordeling som stort sett tilsvarer den for pasientene i LAR generelt.