Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Forskning på gravide i LAR og barn eksponert for LAR-medikament i svangerskapet og deres familier bør prioriteres. Særlig bør undersøkelser med oppfølging over lang tid vektlegges, samt kvalitative studier som fokuserer på hvordan familiene opplever nytten av de tiltakene som iverksettes. Klinisk forskning på nedtrapping av LAR-medikament under graviditet bør settes i gang. D
Det bør etableres en nasjonal rapporteringsrutine for fødsler i LAR. Det vil gjøre det mulig å få evaluert arbeidet med disse familiene og også implementeringen av denne retningslinjen. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

De siste årene er det satt i gang en god del forskning rundt denne pasientgruppen i Norge, først og fremst ved Seraf og Haukeland universitetssykehus (se Norske undersøkelser). Norge egner seg godt for denne typen forskning, både fordi vi har god oversikt over familiene, og fordi mødrene (og fedrene) i stor grad er rusfrie gjennom svangerskapet og småbarnsperioden.

Vurdering

Det er viktig at forskning på denne gruppen fortsetter, og at man satser på langtidsoppfølging av de kohortene som nå er etablert. Forskning med langtidsperspektiv bør prioriteres, slik at man får mer kunnskap om hvordan det går med barn og foreldre på lang sikt. Kvalitative studier som fokuserer på familienes opplevelser av egen situasjon er viktig å igangsette. Det er også viktig at det settes i gang forskning som undersøker effekten av nedtrapping under graviditet.