Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 • FVP (Foreldreveiledningsprogrammet). Helsestasjonsmatrialet som er utviklet og anbefales brukt av Helsedirektoratet og BUFdir.
 • EPDS (Edinborough Postnatal Depression scale) brukes i økende grad på helsestasjoner som screeninginstrument for depresjon hos mødre etter fødsel.
 • PSS (Parenting Stress Scale) kartlegger omfang av omsorgsrelatert stress og er enkel å administrere både for foreldre og helsepersonell.
 • ADBB (Alarm Distress baby Scale) er en ny metode som er under utprøving i Norge, og som er rettet inn mot å identifisere tilbaketrekkingsreaksjoner hos barn i aldersgruppen 2–24 måneder.
 • ASQ (Ages and Stages Questionnaire) er også blitt implementert i helsestasjonsarbeid som instrument for å kartlegge barns utvikling. Ved hjelp av aldersrelaterte spørreskjemaer beregnet på barn fra 4 måneder opp til 5 år kan foreldre, helsearbeidere og barnehagepersonell få et inntrykk av barnets utvikling på 5 områder (grov-/finmotorikk, kommunikasjon, problemløsning og personlig/sosial kompetanse)
 • ASQ-SE (Ages and Stages Questionnaire: Social–Emotional scale) er et tillegg spesielt utviklet til å identifisere sosiale og emosjonelle vansker hos små barn.
 • BITSEA (Brief Infant Toddler Social Emotional Assessment) er kortversjon av den mer omfattende ITSEA (Infant-Toddler Social Emotional assessment) og inneholder 60 spørsmål om ulike funksjonsområder hos barnet, som regulering, kompetanse og atferdsvansker.
 • WAIMH (World Association for Infant Mental Health) har utarbeidet et skjema for kartlegging av risiko og beskyttelsesfaktorer som kan benyttes. Dette skjemaet er omarbeidet til norsk bruk av Camilla Voss, Førde-BUP. Skjemaet benyttes av konsultasjonsteam for sped- og småbarnsteamet i Sogn og Fjordane. 

Se også Kunnskapssenterets rapport (285).