Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Retningslinjen omhandler forhold som er spesifikke for par hvor kvinnen bruker metadon eller buprenorfin mens hun er gravid og familier hvor et eller flere barn har vært eksponert for metadon eller buprenorfin i fosterlivet. I stor grad er mange av anbefalingene overfør bare til gravide som har brukt andre vanedannende medikamenter eller rusmidler (inkludert alkohol) i svangerskapet, og også hvis mor eller far tidligere har brukt rusmidler.

Retningslinjen bygger på nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (1). Forhold som er omtalt i LAR-retningslinjen omtales i hovedsak ikke i denne retningslinjen.

Forhold som er omtalt i retningslinjer for svangerskapsomsorgen (89), dekkes i hovedsak heller ikke av denne retningslinjen.