Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det har blitt arrangert to rådslag om behandling av Neonatalt Abstinens Syndrom (NAS) hos nyfødte. Helsedirektoratet foretok en undersøkelse høsten 2007 for å se på praksis for diagnostisering og behandling av NAS. Undersøkelsen viste betydelig variasjon i praksis mellom barneavdelingene. Vi innkalte derfor til rådslag med innledere fra USA og Norge i oktober 2008 for å drøfte problemstillinger. Et nytt rådslag ble arrangert i mai 2009, der man oppnådde enighet om hvordan NAS bør kartlegges og behandles.

Vinteren 2010 ble det arrangert et møte med sentrale barneavdelinger hvor temaet var spesialisthelsetjenestens oppfølging av barna etter utskrivning fra sykehuset.