Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Som en del av arbeidet med retningslinjen arrangerte Helsedirektoratet en konferanse i november 2007 med internasjonale og nasjonale eksperter på området. Hensikten med konferansen var å belyse viktige faglige spørsmål reist i Norge. Strukturen på konferansen var lagt opp slik at hvert tema ble belyst med innledning av én internasjonal og én norsk ekspert, etterfulgt av en plenumsdiskusjon. Rapporten finnes på www.helsedir.no.